Veri Güvenliği ve Çerez Politikası

Kişisel Verilere Yönelik Aydınlatma Metni, Gizlilik ve Çerez Politikası

Bu kişisel verilere yönelik aydınlatma metni, gizlilik ve çerez politikasında (“Gizlilik Politikası”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde KUANTO ENDÜSTRİ VE BİLGİ TEKNOLOJİ TİCARET A.Ş. (“KUANTO”) web sitesi www.kuanto.com.tr veya www.leadcross.com ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüm internet siteleri (bundan sonra "Site" olarak da anılacaktır) üzerinden sunulan hizmetler ve Site kapsamındaki satış sistemimiz yoluyla toplanan veriler ve bu verileri nasıl kullandığımız açıklanmaktadır. İşbu Gizlilik Politikasında ayrıca, verilerinizi ne şekilde toplayacağımız ve kullanacağımız ile ilgili olarak yapabileceğiniz seçimlere de değinilmektedir.

Bu Site’yi görüntüleyerek ve hizmetlerimizden faydalanarak, kişisel verilerinizin bu Gizlilik Politikasında yer aldığı şekilde işlenmesini kabul etmiş olursunuz.

KUANTO, işbu Site veya KUANTO uygulamaları üzerinden ya da bunlar aracılığıyla hizmetlerimizin kullanımıyla ilgili sizden aldığımız veya topladığımız kişisel verilerinizin işlenmesinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca sorumlu olacaktır.

1 - Gizlilik Politikası Güncellemeleri

Site’yi her kullanışınızda o an yürürlükte olan Gizlilik Politikasına tabi olacaksınız ve Site’yi her ziyaretinizde koşulları kabul ettiğinizden emin olmak için bu metni gözden geçirmelisiniz. Bu Gizlilik Politikasını zaman zaman güncelleyebiliriz. Güncelleme yaptığımızda yeni Gizlilik Politikasını bu sayfada yayınlayacak ve metnin en üstünde görünen tarihi değiştireceğiz. Bu sayede bu Site’yi herhangi bir güncelleme veya değişikliği görmek için ziyaret ettiğinizde, sizi gizlilik politikası güncellemelerini kontrol etmeye teşvik ediyoruz.

Bu Gizlilik Politikasına ilişkin sorularınız veya burada ele alınmayan sorunlarınız olması durumunda lütfen işbu Gizlilik Politikasında yer alan iletişim araçları vasıtasıyla KUANTO ile iletişime geçiniz.

2 - Kişisel Verileriniz Hakkında Bilgilendirme

İşbu bölüm altında açıklanan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız kişisel verileriniz bakımından KVKK uyarınca Veri Sorumlusu; İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 184474 sicil numarası ile kayıtlı, 0590097165100001 Mersis numaralı, şirket merkezi Acıbadem Mah. Çeçen sk. Akasya Evleri (Kule) A Blok No:25 A/91 Üsküdar / İstanbul adresinde bulunan Kuanto Endüstri ve Bilgi Teknoloji Ticaret Anonim Şirketi’dir.

3 - Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebepler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, Site’den ve online alışveriş imkanlarından faydalanabilmek amacıyla kişisel verilerinizi tarafımızla paylaşmanız halinde, açık rızanıza istinaden veya kişisel verilerin korunmasına yönelik yerel mevzuatta yer alan istisnai hallerde KUANTO, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi KVKK’da açıklandığı çerçevede ve işbu Gizlilik Politikası uyarınca elde edebilecek, yazılı/manyetik arşivlere kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, (yurt içinde-dışına) aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir. KUANTO kişisel verilerinizi, açık rızanız gerektiğinde bu açık rıza alınarak yahut KVKK’daki istisna düzenlemeleri kapsamında açık rızanız aranmaksızın, KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında işlemektedir.

Kişisel verilerinizin açık rızanıza dayalı işlendiği durumlarda, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin verdiğiniz açık rızanızı KVKK kapsamında her zaman geri çekebilirsiniz. Buna mukabil, belirli KUANTO ürün ve hizmetlerinin yalnızca kişisel verilerinizin işlenmesiyle sunulabileceğini ve bu durumda açık rızanız aranmaksızın da kişisel verilerinizin işlenebileceğini unutmayın. Kişisel verilerinizin işlenmesinin zaruri olduğu bu gibi durumlarda bize gerekli kişisel verileri vermeyi tercih etmediğiniz takdirde, talep edilen ürün ve hizmetleri sunamayabiliriz.

KUANTO, yürütmekte olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmekte ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde barındırılması ve kişisel verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.

4 - Toplanan Kişisel Verileriniz ve Toplama Yöntemimiz

KUANTO Site üzerinden aşağıdaki yöntemlerle verilerinizi toplayabilir:

a- Otomatik olarak toplanan anonim veriler

Site, bizi ziyaret ettiğiniz takdirde,

 • internet servis sağlayıcınız,
 • tarayıcı tipiniz, kullandığınız tarayıcı türü ve versiyonu,
 • etki alanı adınız,
 • IP adresiniz,
 • bir örnek kaynak konumlayıcı (URL) dahil işletim sisteminiz ve platformunuz,
 • sizi bize yönlendiren web sitesi,
 • açmak istediğiniz web sayfaları, bunları açtığınız saat ve tarih, giriş ve çıkış noktaları,
 • web sitelerimizi kullanma şekliniz hakkında veriler, örneğin, görüntülediğiniz web sayfalarına, tıkladığınız reklam bantlarına (banner) ve köprü bağlatılarına (hyperlink) ilişkin ayrıntılar
gibi verileri içeren web sitesi kullanım verilerini otomatik olarak toplayabilir. Bu verileri tamamıyla anonim bir şekilde toplamakta ve tutmaktayız.

b- Doğrudan tarafınızca sağlanan kişisel veriler

 • adınız ve soyadınız;
 • e-posta adresi;
 • cinsiyet;
 • telefon numarası;
 • posta adresi;
 • yaş/doğum tarihi;
 • ürünlerimizle ilgili görüşleriniz
 • bankacılık ve online ödeme hizmetlerine yönelik mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde ödeme detaylarınız;
 • fatura bilgileriniz;
 • satın alma geçmişiniz;
 • siparişin yerine getirilmesi kapsamında sağlayacağınız başkaca veriler;
 • bizimle iletişim kurarken iletebileceğiniz özel talepler (yalnızca arşivleme amaçlarına yönelik).

c- Diğer kaynaklardan alınan veriler

Gelecek siparişlerinizi emniyetli ve güvenli bir şekilde size ulaştırmak için, posta şirketleri, kredi kurumları ve güvenilir iş ortaklarımız gibi kaynaklardan ödeme davranışlarınız hakkında bilgi alabilir, sipariş ve teslimat adreslerinizi kargo ve nakliyat şirketlerinden güncelleyebiliriz. Bu şekilde toplanan kişisel veriler, gelir seviyesini, hobiler ve ilgi alanlarınızı, tüketici ve pazar araştırması verilerini, satın alma davranışını, kamuya açıklanmış olan verileri veya bloglar, videolar, internet gönderileri ve kullanıcı tarafından oluşturulmuş içerikler gibi eylemleri içerebilir.

d- Konuma dayalı veri

Her türlü konuma dayalı hizmetler sunduğumuz durumlarda, eğer bu hizmetleri kullanıyorsanız, anlık konumunuz (örneğin GPS) veya yaklaşık konumunuzla ilgili verileri (örneğin hücresel veri) sadece önceden açıkça onay verdiyseniz almaktayız.

KUANTO’nun, kimliği belirlenemeyen bir bireyin verilerinden oluşan gruplanmış anonimleştirilmiş verileri de toplayabileceğini unutmayınız.

5 - Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

İşbu Gizlilik Politikası’nda anılan kanallardan, anılan yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde KUANTO tarafından işlenmektedir.

İşbu Gizlilik Politikası’nda belirlenen kanallardan, yine ifade edilen yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında açık rızanız gerekmeksizin aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

 1. Kanuni yükümlülüklerimizi (vergi mevzuatı, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat, borçlar kanunu, ticaret kanunu ve sair mevzuat) yerine getirmek amacıyla: mevzuatın gerekli kıldığı durumlarda verilerinizin işlenmesi ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir.
 2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifası amacıyla: KUANTO Online Mağazası’ndan satın alma işlemlerinizi gerçekleştirmek ve yürütmek, satın alma işleminizle ilgili olarak size bilgi vermek, ödemelerinizi işleme almak, satın alınan ürünleri ve hizmetleri sağlamak, gereken müşteri hizmetini sizlere sunmak ve ürünlerin teslimini organize etmek, sipariş ettiğiniz veya satın aldığınız ürün ile ilgili olarak sizinle iletişime geçmek, talep ve sorularınıza cevap verebilmek, muhasebe, denetim, teknik sorunların giderilmesi ve sözleşmesel ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi yükümlülüklerimizin ifası kapsamında ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir. Bu kapsamda genel olarak ad, soyad, adres, posta kodu, şehir, ülke, e-posta adresi, doğum tarihi ve telefon numarası dahil iletişim bilgilerinize ve ödeme bilgilerinize ihtiyaç duymaktayız. Ödeme işlemleriniz için gerekli bilgiler ödeme işlemini gerçekleştirmesi için yetkilendirdiğimiz şirketlerin sunucularında tutulmaktadır. Kişisel verileriniz, sitede bulunan ödeme araçları ile gerçekleştirilen işlemlere yönelik şikâyetlerinizin veya usulsüzlüklerin çözülmesi amacıyla söz konusu ödeme kuruluşları ve bu konuda faaliyet gösteren aracı kuruluşlar ile paylaşılabilir ve ayrıca ilgili ödeme kuruluşları tarafından kendi gizlilik politikaları kapsamında ödeme işlemini gerçekleştirmek amacıyla işlenebilir.
 3. Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla: KUANTO ürün ve hizmetlerine ilişkin sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması ve çözüme kavuşturulması, güvenlik, hukuka aykırı kullanımları engellemek kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir.
 4. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla: satış hizmeti kapsamında kayıtların delil olarak tutulması kapsamında yapılan işlemeler ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir.
 5. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla: size sunulan hizmetin kalitesinin ölçülmesi, bu kapsamda ilettiğiniz taleplerinizin değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması gibi işlemeler ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir.
 6. Ayrıca alenileştirdiğiniz kişisel verileriniz de açık rızanız olmaksızın yukarıda belirtilen sair amaçlarla işlenebilmektedir. Sosyal medya kanalları, şahsi internet siteniz ve sair mecralarda alenileştirmiş olduğunuz kişisel verileriniz KUANTO tarafından işlenmesi ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler bu duruma örnek gösterilebilir.

Yukarıdaki kanallardan, yine yukarıda ifade edilen yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanızın alınması şartı ile aşağıdaki amaçlarla da işlenebilir:

 1. E-posta yoluyla bülten ve ürün önerileri:

  KUANTO bültenine kaydolursanız, belirtilen e-posta adresinize düzenli olarak ürün önerileri/güncellemeleri alacaksınız. Bu bağlamda KUANTO, açık rızanıza istinaden kişisel verilerinizi aşağıdaki konular ile ilgili size bilgi vermek amacıyla kullanabilir:

  • promosyonlarımız,
  • ürün yelpazemiz,
  • markalarımıza ve dikkatle seçilmiş güvenilir iş ortaklarımıza ilişkin promosyonlara ve diğer programlarımıza ilişkin duyurular,
  • tarafımızca düzenlenen yarışma, organizasyon, anket ve oylamalar,
  • müşteri memnuniyeti uygulamaları ve benzeri pazarlama faaliyetleri vb.

  Bu teklifler, geçmiş siparişlerinizden yola çıkılarak oluşturulabilir. Bültenleri gönderirken iki aşamalı onay prosedürü kullanmaktayız; şöyle ki, size gönderdiğimiz bildiri e-postasındaki bağlantıya tıklayarak bülten hizmetini etkinleştirmezseniz size bülten göndermemekteyiz.

  KUANTO’dan reklam veya bülten almak istemezseniz bu duruma, her reklam e-postasında yer alan üyelikten çıkma bağlantısına tıklayarak ya da bize bir e-posta göndererek işbu Gizlilik Politikasında yer alan iletişim kanalları ile her zaman itiraz edebilirsiniz.

  Bizden tanıtım e-postası alma seçimini iptal etseniz dahi, sipariş, satın alma, ziyaretiniz hakkındaki geri bildirimler ve sizinle iletişime geçmek amacıyla ve kanunen izin verilen diğer istisnai haller kapsamında kişisel verilerinizi kullanmaya devam edeceğimizi lütfen unutmayın.

 2. İşletmesel Amaçlı Kullanım:

  Açık rızanıza istinaden kişisel verilerinizi:

  • satış sonrasında geri bildirimlerinizi istemek,
  • ihtiyaçlarınızı ve tüketici tercihlerini daha iyi anlayarak sizlere daha uygun bilgi verebilmek, kurumsal faaliyetlerimizi analiz etmek ve değerlendirmek, yeni ürünler geliştirmek ve mevcut ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek, pazar araştırması ve denetimleri yürütmek, kullanıcı eğilimlerini belirlemek ve pazarlama kampanyalarımızın etkinlik derecesini ve müşterilerimizin memnuniyet derecesini incelemek,
  • yaptığınız satın alma türü ve miktarı gibi sizinle ilgili kişisel olmayan bilgileri bir araya getirerek kişiselleştirilmiş tanıtımlar oluşturmak,
  • istatistik oluşturmak,
  • KUANTO yahut üçüncü kişilere ait, kişi özelinde trafik ve davranış analizi yapılmasına yarayan çerezleri kullanmak, bu çerezler ile toplanan veriler ile davranışsal pazarlama ve reklam faaliyetleri yapmak,
  • Site üzerinden toplanan her türlü veriyi tekil kimlik uygulamasına tabi tutularak ilgili kullanıcı ile eşleşik şekilde işlemek,
  • internet reklamcılığı, Targeting, re-targeting (=hedefleme ve yeniden hedefleme), çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatlar sunmak,
  • Site ziyaretiniz esnasında kişiye özel içerik sağlamak,
  • satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve sair pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarını yürütmek,
  • yeni ürün ve hizmet modelleri oluşturmak,
  • özel nitelikli kişisel verilerinizin fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla işlemek,
  • her türlü konuma dayalı hizmetler sunduğumuz durumlarda, eğer bu hizmetleri kullanıyorsanız, anlık konumunuz (örneğin GPS) veya yaklaşık konumunuzla ilgili konum verisini işlemek, amaçlarıyla da kullanabiliriz.

6 - Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması ve Yurtdışına Aktarımı

KUANTO, Gizlilik Politikasında anılan kanallardan, anılan yöntemlerle toplanan kişisel verilerinizi, KVKK ve sair mevzuat kapsamında ve işbu Gizlilik Politikasında anılan amaçlar dahilinde üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarabilir. Kişisel verileriniz:

Yukarıda KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde, yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim, web sitesi içerik yöneticileri, e-posta sağlayıcılar, kredi kartı işlemcileri), güvenlik, çağrı merkezi, lojistik gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan KUANTO, bunların iştirakleri, bağlı ortakları dâhil şirketler grubumuzda yer alan farklı şirketler, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları, resmi kurum ve kuruluşlar ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

Yukarıda KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.3 kapsamında, yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, OECD ülkeleri, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere olmak üzere yurtdışında bulunan belirlenen amaçlar bakımından açık rızanızın alınması şartı ile, pazarlama şirketleri, KUANTO, bunların iştirakleri, bağlı ortakları dâhil şirketler grubumuzda yer alan farklı şirketle, pazarlama desteği veren üçüncü kişi hizmet firmalarına ve iş ortaklarına (e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile destek veren firmalar, davranış analizi, trafik analizi desteği veren firmalar, CRM desteği veren firmalar vb.) açık rızanıza istinaden aktarılabilmektedir.

Yukarıda yer alan üçüncü kişilerin kişisel verilerinizi sadece açık rızanıza ve/veya kişisel verilerin korunmasına yönelik yerel mevzuata uygun şekilde kullanmalarını kesinlikle zorunlu tuttuğumuzu belirtmek isteriz. Ayrıca, bu iş ortaklarından daima yürürlükteki veri koruması ve gizliliğine yönelik mevzuata uygun hareket etmelerini ve verilerinizin gizliliğine büyük önem vermelerini talep etmekteyiz.

7 - Verilerinizin Korunması

KUANTO, iş yerlerine ve bilgi sistemlerine uygun fiziksel, teknik ve yönetimsel güvenliği sürdürmeye, böylece kişisel verilerin kaybolması, kötüye kullanılması, yetkisiz erişimi, ifşa edilmesi veya değiştirilmesini önlemeye çalışır. Internet sitemizi ve diğer sistemlerimizi kayıp, yok olma, yetkisiz giriş, yetkisiz kişilerin kişisel verilerinizin değiştirilmesi veya ifşasına karşı gerekli teknik ve kurumsal önlemleri alarak korumaktayız. Kişisel verilerinizi gönderdiğinizde bu verilerinizi korumak için en üst çabayı göstermemize rağmen, internet veya herhangi bir genel ağ üzerinden yapılan hiçbir veri aktarımının %100 güvenli olduğu garanti edilemez.

Verileriniz internet üzerinden sunucumuza gönderildiğinden, verileriniz güvenliğini sağlamak üzere kredi kartı numarası gibi kişisel verilerin gönderildiği ağı Secure Socket Layer (SSL) teknolojisini kullanarak şifrelemekteyiz. Sitemizi kullanımlarınızda tüm kredi kartı işlemleri ve onayları ilgili banka ve benzeri kredi ve ödeme kuruluşlarınca KUANTO’dan bağımsız olarak gerçekleştirilmektedir.

8 - Verilerin İşlenme Süresi

İşbu Gizlilik Politikası’nda anılan kanallar vasıtasıyla KUANTO ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

9 - Bilgi Edinme ve İtiraz Hakkı

KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin bize daha önce verdiğiniz herhangi bir izni geri alma,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak yahut yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz. KUANTO, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin KUANTO tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilir.

Bilgi edinme ve/veya kişisel verilerinizin kullanılmasına itiraz hakkınızı kullanmak isterseniz ya da gizlilik hakkında herhangi bir sorunuz olursa bize aşağıdaki yollarla ulaşabilirsiniz:

Adres: Acıbadem Mah. Çeçen sk. Akasya Evleri (Kule) A Blok No:25 A/91 Üsküdar / İstanbul Telefon:0 216 510 33 23 E-posta: info@kuanto.com.tr

10 - Çerezler Hakkında Bilgilendirme

İnternet sitemizde pek çok noktada çerezler (=cookies) (“Çerezler”) kullanmaktayız. Çerezler, Site de dahil olmak üzere websitelerini ziyaretlerinizde tarayıcınız üzerinden sabit diskinizde depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Genellikle, Site’nin kullandığı Çerezlerde hiçbir kişisel veri saklanmaz. Kural olarak Çerez teknolojisi bize, sadece anonim veriler sağlar. Örneğin; kimliği belirlenemeyen bir kullanıcının Site’de hangi sayfaları ziyaret ettiği, hangi ürünlerin görüntülendiği hakkında veriler vb.

Buna mukabil, Gizlilik Politikası kapsamında açık rızanız alınmış olmak şartı ile kişisel verileriniz çerezlere kaydedilebilir. Örneğin:

 • Güvenli online erişimi kolaylaştırmak ve böylece Site’yi her ziyaret ettiğinizde kullanıcı adınız ve şifrenizi tekrar yazmamak için, kullanıcı adınız ve şifreniz sitemizde oturum açmanızı kolaylaştırmak ve hızlandırmak için çerezlere açık rızanıza istinaden kaydedilebilir.
 • Esas olarak site kullanımınızı daha keyifli hale getirip kullanımını ve işlevselliğini artırmak, örneğin bir sonraki girişinizde sizi tanımak ve beklentilerinize ve ilgi alanlarınıza uygun hale getirilmiş içerik sunmak, özellikle tercihlerinizi ve son satın almalarınızı göz önünde bulundurarak ticari tekliflerde bulunmak, tekliflerimizi geliştirmek amacıyla sitelerimizde kullanılabilir.
 • Sistemimizin, tarayıcınızı tanımasını, ziyaretleriniz arasında sepetinizi kaydetmesini ya da başka internet sitelerindeki sizin için uygun ürünleri (örneğin partnerlerin Site içeriğine sahip internet sitelerinde bulunan ürünler) teklif etmesini sağlamak amacıyla kullanılabilir.
 • Trafik istatistikleri oluşturmak ve Sitemizden nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek için kullanılabilir.

Bu şekilde açık rızanıza istinaden yerleştirdiğimiz çerezlerin yukarıda açıklandığı şekilde kullanılmasına son vermek istemeniz halinde, Gizlilik Politikasında belirtilen şekilde açık rızanızı geri alabilirsiniz (opt-out).

Ek olarak, çerezlerin cihazınızda tutulmasını, tarayıcınızda gerekli ayarları yaparak engelleyebilirsiniz. Nasıl yapacağınızla ilgili detaylar için lütfen tarayıcı üreticisinin yardım seçeneğine başvurun. Burada;

 • Tarayıcınızın, yeni bir çereze maruz kaldığınızda sizi nasıl bilgilendirebileceğini,
 • Tarayıcınızın yeni çerezleri kabul etmesini nasıl engelleyeceğinizi,
 • Çerezlerin alınması ve saklanmasının genel olarak nasıl devre dışı bırakılacağını öğreneceksiniz.

Ve tabi ki, bilgisayarınızda halihazırda saklanan çerezleri her zaman tarayıcınızın ayarlarını kullanarak silebilirsiniz.

Tarayıcı eklentilerinin kullandığı Flash çerezleri (görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez) gibi benzer işlevleri; tarayıcı eklenti ayarlarını değiştirerek veya tarayıcı eklenti üreticisinin internet sitesi (örneğin, Adobe Flash Player internet sitesi) aracılığıyla kapatabilir veya silebilirsiniz.

Elbette, tarayıcı ayarlarınız sayesinde internet sitemizi çerez kullanmaksızın da görüntüleyebilirsiniz. Ancak bu, ilgili çerez kullanımının zaruri olduğu hallerde sitemizdeki bazı hizmetlerin (örneğin, alışveriş sepetinin kullanılmasıyla ilgili) kullanılamamasına neden olabilir.

11 - Yeniden Hedefleme

Site, açık rızanızın varlığı halinde KUANTO tarafından yahut üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar aracılığıyla “yeniden hedefleme” (=re-targetting) teknolojileri kullanabilecektir. Bu teknolojileri online tekliflerimizin sizin için mümkün olduğunca çekici olması için kullanabiliriz. Bu teknoloji, mağazamız ve ürünlerimizle ilgilenen internet kullanıcılarının partner internet sitelerindeki reklamlara cevap vermesine imkân vermektedir.

12 - Web Analizi

 1. Google Analytics

  Bu internet sitesi internet analiz hizmetleri için

  (i) Google tarafından sağlanan Google Analytics’i kullanmaktadır. Google Analytics, bilgisayarınızda bulunan metin dosyaları olan çerezleri, internet sitesinin kullanıcıların siteyi nasıl kullandığını analiz etmesine yardımcı olmak amacıyla kullanır:

  Google Analytics tarafından yerleştirilen çerezler hakkında daha fazla bilgiyi https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=tr&ref_topic=1008008 adresinde bulabilirsiniz.
  Ayrıca, Google Analytics’in kapsamı dışında kalmak için, https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

BİZE ULAŞIN


E-Mail

bilgi@leadcross.com

Adres

Acıbadem mh. Çeçen sk. Akasya Evleri (Kule) A Blok No:25 A/91 Üsküdar - İSTANBUL

Telefon

+90 216 510 33 23